Equip

Eva Soto Rubio

Després de viure a Índia l’any 2008, es forma com a professora de yoga. Considera que l’aprenentatge no té fi. Viu en un procés continu d’adquisició de nous coneixements que l’ha portat a aprofundir en branques del camp de la salut com l’Ayurveda i la Psicologia.

Joan Bertran de Bes

Practicant de Yoga des dels 20 anys, s’ha format com a professor a l’Astanga Yoga Institut de Barcelona. Des de 1998 ha realitzat diverses estades a l’Índia per aprofundir en la ciència del Yoga. És llicenciat en Periodisme i Antropologia.

Totes les fotos de la web són obra de @martasotorubio

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close